Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

V Niedziela Wielkanocna 7.05.2023r.

1. Nabożeństwa Majowe; w niedzielę po Mszy św. o 9.00 w Wiślnie i 10.30 w Rokitnicy, w tygodniu po Mszy św. wieczornej. Zapraszam też do śpiewu i modlitwy przy kapliczkach i krzyżach na terenie Parafii i w naszych domach.
W maju planowane są Nabożeństwa Majowe przy poszczególnych miejscach w Sołectwach połączenie ze śpiewem i ogniskiem. 10.05. o godz. 19.00 Lędowo przy krzyżu, 17.05 Kolonia Lędowo kapliczka, 24.05. Rokitnica ul. Bałtyckakapliczka Matki Bożej, 31.05. Kapliczka Matki Bożej przy mostach Krępiec. Jutro Uroczystość św. Stanisława bp. i m. – Patrona Polski, jutro Metropolita Gdański obchodzi 40 lecie kapłaństwa. W sobotę przypada 106 Rocznica I Objawienia Matki Bożej w Fatimie. O 17.00 Msza św. i Pokutny Różaniec Fatimski i procesja z Figurą Matki Bożej przed kościołem. W sobotę 42 rocznica zamachu na Św. Jana Pawła w Rzymie.
2. Donabycia Prasa Katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Idziemy, Mały Gość.
3. Dziękuję Paniom za porządki w kościołach. Dziękuję przedst. Rodziców dzieci kl. III z Rokitnicy za porządki w kościele przed Odpustem. KGW z Rokitnicy za obiad, Paniom Barbarze i Annie Łaptos za ciasta na obiad Odpustowy
Bóg zapłać za zbiórkę inwestycyjną na spłatę drzwi wewnętrznych w Wiślinie.
Parafia Otrzymała od Parafii pw. Św. Brata Alberta na Przymorzu organy Alborha, będą wstawione po położeniu posadzki na chórze.
4. Solenizantom najbliższym tygodniu składam najserdeczniejsze życzenia.
5. Dzieci z kl. III zapraszam na próbę w czwartek na 18.00 do Wiśliny.
6. Zamierzają zawrzeć Sakrament Małżeństwa; Arkadiusz Zawada, kaw. zam. Rokitnica i Beata Rybak panna zam. Gdańsk – II zapowiedź. Kto wiedziałby o przeszkodach powinien powiadomić Kancelarię Parafialną.
7. W minionym tygodniu odszedł nagle do wieczności: Jacek Łahinowicz l.59, zam. Wiślina. Rodzinie składam wyrazy współczucia i pamiętajmy o + w modlitwie
8. We wtorek 9 maja godz. 19.00-20.00 w kościele w Rokitnicy Adoracja Pana Jezusa oraz Nabożeństwo Majowe.

  PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

  V NIEDZIELA Wielkanocna7 maja

  godz.9.00 + Irena, Kazimierz, Wiesław, Zygmunt Barczak

  Rokitnica godz.10.30 + Janina Łaptos w 8 r. Sm. i + z rodziny

  godz.12.00 o wszelkie łaski w Rodzinie dla Anny i Pawła Łukaszewicz w 15 lecie ślubu

  godz.18.00 + Danuta Borejko w 15 r. Sm. i + z rodz.

  P O N I E D Z I A Ł E K 8 maja

  godz.17.00 o wszelkie łaski dla P. Stanisławy z ok. imienin w posłudze kościołowi w Wiślinie

  W T O R E K 9 maja

  godz. 17.00 + Regina Narkiewicz w I roczn. pogrzebu i + z rodziny

  Ś R O D A 10 maja

  godz. 17.00 + Jan w 31 r. Sm. i Anna Bajgierowicz i + rodzice

  godz. 18.00 dziękczynna za uratowanie życia z wypadku

  C Z W A R T E K 11 maja Rokitnica

  godz.17.00 w int. Mateusza Pokrywczyńskiego w 18 ur. i Rodziny

  P I Ą T E K 12 maja

  godz. 17.00 + teściowie Wiktoria i Mieczysław

  S O B O T A 13 maja

  Rokitnicagodz. 16.00 + Teresa Koziatek w I mies. od pogrz.

  godz. 17.00 + Józef i Aniela Sulej w r. Sm. i + Kazimiera

  VI N I E D Z I E L A Wlk. 14 maja

  godz. 9.00 + Wiesław Wysocki w I r. Sm.

  Rokitnica godz. 10.30 + Antoni Galeński w 6 r. Sm. ze wspom. + z rodziny

  godz. 12.00 + Edward i Waldemar Ciecierscy i + z rodziny

  godz.18.00 + Irena i Henryk Krzyżak i + dziadkowie z 2 str.

  Reklama
  %d blogerów lubi to:
  search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close